logo Nagymányok
2018. november 20. Jolán névnapja.

Nagymányok Városnap 2018.

> Megtekintés

Hírek

ELÜGY

200 millió forintos támogatásból szépül Nagymányok

Az elmúlt 10 évben iparfejlesztés és munkahelyteremtés volt a település fő célja, ezzel teremthettünk alapot, hogy a jövőben egyre több forrásunk legyen arra, hogy a lakosság széles körét érintő szépítő, komfortérzet is növelő beruházásokat végezhessünk. Készül a település új Rendezési Terve, ebben új lakóterületek kijelölésére is sor kerül. Idén elkészül a Művelődési Ház nagytermének felújítása, és a Hunyadi utcai járda. Mindezek mellett örömteli hír, hogy két pályázatunkat már nyertesnek mondhatjuk a Területi Operatív Program keretében benyújtott pályázataink közül, ezzel 200 millió Ft támogatásban részesül a település. A Települési Operatív Program keretében  7 pályázatot nyújtottunk be, minden olyan lehetőséget igyekeztünk megragadni, ami Nagymányok szebbé és élhetőbbé válását szolgálja, természetesen csak olyan célok megvalósítására tudunk pályázni, amire lehetőséget biztosítanak a kiírt pályázatok, ezen felül még számtalan megoldandó probléma van (út és járdafelújítások szükségessége, csapadékvíz-rendezés, Újtelep és Bányatelep csatornahálózat rekonstrukciója, Petőfi utca és József u. teljes felújítása a vonalas infrastrukturális létesítményekkel együtt), melyekkel a városvezetés tisztában van, annak szükségességét nem vitatja, a jövőben is ezek megoldására keresi a megoldásokat.

 

Jelenlegi nyertes pályázataink:

A TOP-1.1.3-15 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati konstrukció keretében kialakításra kerül egy új piactér a Sportcsarnok mellett, ezzel együtt rendezésre kerül a környezete is, a városközponti park. A piactérhez kapcsolódóan új parkoló épül bekötőúttal, és buszparkolóval.  A piactér magába foglal egy könnyűszerkezetes, fedett árusító területet, nyilvános illemhelyet, illetve a piacot kiszolgáló raktár, és egyéb helyiségeket (lsd. látványterv) A tervezés során a meglévő fákat is figyelembe vették, azokat nem kell kivágni. Az elnyert támogatás erre a beruházásra 70 millió Ft.

Második nyertes pályázatunk a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, mely két intézményünket is érinti: Őszikék Idősek Otthonát és a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődét. Hosszú évek után végre ezzel a támogatással az Idősek Otthona végleges működési engedélyt kaphat, mivel eddig az akadálymentesítés teljességének hiánya miatt csak ideiglenes működési engedéllyel rendelkezett az intézmény. A beruházás fő feladata a fűtéskorszerűsítés, épületenergetikai felújítás (hőszigetelés, nyílászárócsere). Járulékos feladatként kerül sor az azbeszt tartalmú palatető cseréjére, és az akadálymentesítésre. Ezen pályázat másik megvalósulási helyszíne a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde épülete. Az épület teljes hőszigetelése és az épületgépészeti berendezések korszerűsítése is megtörténik (fűtéskorszerűsítés, kazáncsere), valamint a még fel nem újított félemeleten nyílászárócsere és hőszigetelés fog megvalósulni. Az elnyert támogatás erre a beruházásra 130 millió Ft.                              

Többi, alább felsorolt és benyújtott pályázatunk elbírását még várjuk, és bízunk azok kedvező elbíráslásban!

Elbírálásra váró pályázataink:

  1. Zöld város,
  2. Barnamezős területek rehabilitációja (készlettér felújítás),
  3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Belterületi vízrendezés a nagymányoki Öreg-és Újtelepi településrész védelmére,
  4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése „Egészségügyi alapellátás és orvosi szolgálati lakás infrastrukturális fejlesztése Nagymányokon”,
  5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése „A nagymányoki iparterület alapinfrastruktúrájának és elérhetőségében fejlesztése)

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák