logo Nagymányok
2018. június 21. Alajos névnapja.

Társulási közművelődési pályázat - 2018

> Megtekintés

Hírek

Információk

 

Felhívás - bölcsődei ellátás megszervezése

FELHÍVÁS

Nagymányok Város Önkormányzata a bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a szülőket, törvényes képviselőket:

A jelenlegi szabályozás szerint a 10 ezer fő feletti településeken kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása. 2017. január 1-jétől pedig minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol:

- arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
- a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatok maguk dönthetnek arról, hogy mely szolgáltatási formát választják feladataik ellátásához, bölcsődét vagy mini bölcsődét létesíthetnek, családi bölcsődét is kialakíthatnak.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018. december 31-éig ad lehetőséget. Az ellátás megszervezésére a településen várhatóan legkorábban 2017. szeptember 1-jétől kerül sor.

Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő - ellátását biztosítsuk. Sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak létszámától függően legfeljebb 3-5 gyermek nevelhető, gondozható.

A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Fentiek alapján felhívjuk a Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők figyelmét, hogy 2017. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket az igényfelmérési lap kitöltésével, mely megtalálható a Nagymányoki Pitypang Óvodában (Nagymányok, Arany János u. 1.), Nagymányok Város Önkormányzatánál (Nagymányok, Dózsa György utca 28.) és a város honlapjáról letölthető (www.nagymanyok.hu). A jövőben a bölcsődei ellátással kapcsolatos kérdéseikkel Gänszler Gábor Péterné intézményvezetőt kereshetik (Tel.: 06/74/458-218, E-mail: ovoda@nagymanyok.hu).

Nagymányok, 2017. március 1.

Nagymányok Város Önkormányzata

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák