logo Nagymányok
2021. január 27. Angelika névnapja.

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

Hirdetmények

ELÜGY

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervre vonatkozó jogszabályok

 

  1. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

  1. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  2. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  3. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  4. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

A szerv SZMSZ-e: I.1.1.2.

Legfrisebb fotógalériák